Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah [2013 / Ganjil]
No Nim Nama Mahasiswa Jk
1 201324601 Vera Desviana P
2 201324622 Fahrol Marza L
3 201324671 Desi Lusia Wati P
4 201325046 Gusnawati P
5 201325047 Cut Nurrahmah P
6 201325048 Raudhatul Fitri P
7 201325049 Siskawati P
8 201325050 Fitri Rahayu P
9 201325051 Elsa Anggriliana P
10 201325052 Julia Kartika P
11 201325053 Rauhul Hamidia P
12 201325055 Melasari L
13 201325057 Boy Fidi Gunawan L
14 201325058 Uji Hawalia P
15 201325059 Qurmainal L
16 201325060 Nur Asyiah P
17 201325061 Munawir L
18 201325062 Agus Saputra L
19 201325063 Rika Rahim P
20 201325064 Rika Puspa Sari P
21 201325065 Novi Irmayanti P
22 201325066 Rizka Amalia P
23 201325067 Hajjatul Musra L
24 201325068 Ikhwana P
25 201325069 Dahlia P
26 201325070 Maiyasraini Abd Rani P
27 201325071 Ira Maulina P
28 201325072 Heri Mulyadi L
29 201325073 Fitria Eva Dhita Sari P
30 201325074 Rahmawati P
31 201325075 Azmar Al Kautsar L
32 201325076 Rauzah P
33 201325077 Anisah Alvia P
34 201325079 Halimatun Sakdiah L
35 201325081 Zaitun Rahma L
36 201325082 Misrahayati P
37 201325083 Rini Zulva L
38 201325084 Nur Aulia P
39 201325085 Ulfisa Ananda P
40 201325086 Cut Sarina P
41 201325087 Mulyana Angrena P
42 201325088 Ina Reza L
43 201325089 Dian Fadhliani P
44 201325090 Dessy Arinda P
45 201325091 Halidayani P
46 201325092 Zufrima L
47 201325093 Laily Fitriani P
48 201325094 Nadia Fitri L
49 201325095 Muhammad Ikhsan L
50 201325096 Juni Artika Sari P
51 201325097 Ibnul Faridh L
52 201325098 Minhajul Asrar L
53 201325099 Cut Nadia Amelia P
54 201325100 Nurul Fajri L
55 201325101 Novi Fitriani P
56 201325102 Nova Fitriana P
57 201325103 Musbir L
58 201325104 Willi Yanti L
59 201325105 Zahlul Fauzan L
60 201325106 Yulia Wulandari P
61 201325107 Ramuna Saladin Asy Ari L
62 201325108 Endy Matrijal L
63 201325109 Anisah P
64 201325110 Khairul Jamal L
65 201325111 Rauzatul Jannah P
66 201325112 Dedi Rahmat Saputra L
67 201325114 Resa Melsia Rami P
68 201325115 Nora Fitria P
69 201325116 Muhammad Iqbal L
70 201325117 Ummul Ghina P
71 201325118 Fitriana Murnita Sari P
72 201325119 Ruja Wati P
73 201325120 Nanda Kurniawati P
74 201325121 Rismawati L
75 201325122 Bakhtiar Hidayat L
76 201325123 Rizki Gunawan L
77 201325124 Dyah Riska Alifah P
78 201325125 Cut Sri Kumala Dewi P
79 201325126 Nurul Sukma Sari P
80 201325127 Rasmida Nisa Hartini P
81 201325128 Maghfirah L
82 201325129 Hanisah P
83 201325130 Noli Yana P
84 201325131 Dara Puspita P
85 201325132 Syahrizal L
86 201325133 Eva Mutia P
87 201325134 Andika L
88 201325135 Ade Siska Roslia P
89 201325136 Suriati L
90 201325137 Nurbaiyati P
91 201325138 Amalia Putri Sayda P
92 201325139 Zairul Syah L
93 201325140 Dwinda Purnama Sari P
94 201325141 Azhari L
95 201325142 Linda Sari P
96 201325143 Hasbiallah L
97 201325144 Khairul Umam L
98 201325145 Rika Warzukni P
99 201325146 Rahmatul Fajri L
100 201325147 Sriwahyuni P
101 201325148 Raudhatul Hayati L
102 201325149 Vera Mardiana P
103 201325150 Rita Ananda P
104 201325153 Bahrel Anuar L
105 201325154 Muhammad Iqbal L
106 201325155 Risma Yulita P
107 201325156 Rahayu Syahputri P
108 201325157 Rahmawati P
109 201325158 Rasyidah Hanum L
110 201325159 Muhammmad Ikhlasul Amal L
111 201325160 Ahmadal Badawi L
112 201325161 Aqshanul Hariva L
113 201325162 Ernida Hayati P
114 201325163 Siti Najma L
115 201325164 Eva Yulinda P
116 201325165 Meti Lestari P
117 201325166 Intan Manubawati P
118 201325168 Akbar L
119 201325169 Syahrul Wali L
120 201325170 Rafni Fajriati P
121 201325171 Kiki Andriana P
122 201325172 Raihan Fannesa P
123 201325173 Muliana Ulfa P
124 201325174 Indah Mawardah P
125 201325176 Syarifah Diva Masthura P
126 201325177 Rusda L
127 201325178 Ainul Marziah P
128 201325179 Syukran Villayani L
129 201325180 Humaira P
130 201325181 Nuril Yani P
131 201325182 Jabbarul Ahmadi L
132 201325183 Khairul Hasman L
133 201325184 Mona Aprimila P
134 201325185 Rina Rahmi P
135 201325186 Afriza Lestari P
136 201325187 Ade Safrijal L
137 201325188 Anirisa Latut Torikil Maviro P
138 201325189 Intan Zahara L
139 201325190 Nurhelmi P
140 201325191 Evi Yuniati P
141 201325192 Okta Nurlia Sari P
142 201325193 Liyani L
143 201325195 Nadia P
144 201325196 Masyithah P
145 201325197 Muhammad Fuad L
146 201325198 Nora Novembri P
147 201325199 Syafriani P
148 201325201 Nura Azkia L
149 201325202 Ratna Marwita P
150 201325204 Iin Nurhalizha P
151 201325205 Romi Aryani P
152 201325206 Nanda Saputri P
153 201325207 M Safril L
154 201325208 Yusniar P
155 201325209 Nasri Marhamah P
156 201325210 Nova Dayanti L
157 201325211 Fitri Auzafia P
158 201325212 Wulan Anjarwani P
159 201325213 Erlinda Putri P
160 201325215 Imam Diphoen Yang Phoen L
161 201325216 Abrarurrazy H L
Login Sistem

Indeks Layanan

2.9/5
 • 5
  8295
 • 4
  3677
 • 3
  3893
 • 2
  4591
 • 1
  9365